ก่อนทำกระเป๋าตลาดบรรจุภัณฑ์

2019/6/18 21:11:16
ก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุง : แอมป์ประสิทธิภาพต้นทุน ลดการสูญเสียอาหารที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มความต้องการ : อุตสาหกรรมการวิเคราะห์และประเมินโอกาส 2014-2018 2019 - 2029pre ทำกระเป๋าตลาดบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก–คีย์แบบสอบถาม ก่อนทำตลาดขนาดบรรจุภัณฑ์ถุงในปี 2018 และเกือบ US $ 8.7 พันล้าน . ก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุงไว้เป็นพยาน CAGR กว่าร้อยละ 4.0 ในช่วง 2019-2029 . ยุโรปคาดว่าจะนำโลกก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุงในแง่ของหุ้นมูลค่าตลาด , การบัญชีสำหรับเกือบ 1 / 4 ของตลาดโลก ยุโรปคาดว่าจะเป็นตัวแทนของโอกาสที่เพิ่มขึ้น $ US $ 1 พันล้านโดยการสิ้นสุดของ 2105 . ของวัสดุชนิดต่างๆ ส่วนพลาสติกนำ แผนภูมิ ตามด้วยอลูมิเนียมลามิในปี 2018 . โดดนี้สามารถนำมาประกอบกับความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับ PE ในการผลิตก่อนผลิตบรรจุภัณฑ์ถุง โครงสร้างพลาสติกกั้นหลายชั้นช่วยเพิ่มคุณสมบัติของกระเป๋า จึงเพิ่มอายุการเก็บรักษาของการบรรจุผลิตภัณฑ์ นี้ช่วยในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตชั้นนำของก่อนทำบรรจุภัณฑ์ถุงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านการขยายตัวเชิงกลยุทธ์และการควบกิจการและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของพวกเขา รอยฉีกรอยกลุ่มเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีแนวโน้มมากที่สุดในโลก ก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุง มันถูกใช้บ่อยที่สุดสำหรับการปิดแบบวันต่อวัน อย่างไรก็ตาม เกิดความต้องการอีกครั้ง sealable closures zipper และ closures ก๊อกถูกคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างมากในระดับโลก ก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุงในช่วงเวลาของการคาดการณ์ ปัจจัยการสร้างโลกก่อนทำถุงบรรจุภัณฑ์ marketgrowing ความต้องการอาหารชุดขับเคลื่อนความต้องการก่อนทำกระเป๋า packagingpouch บรรจุภัณฑ์เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการรักษาอาหารที่บรรจุ โดยขยายอายุการเก็บรักษาของ เป็นอาหารว่าง แนวโน้มเป็นพยานเพิ่มขึ้น การใช้ เดี่ยวให้บริการเช่นเดียวกับอีกครั้ง sealable บรรจุภัณฑ์โซลูชั่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้ก่อนทำบรรจุภัณฑ์ถุงช่วยลดการสูญเสียอาหารที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น จึงคาดว่าจะได้รับการขับเคลื่อนโดยสะดวกและความยั่งยืนประโยชน์ถุงบรรจุภัณฑ์ก่อนทำสัญญาให้ ประสิทธิภาพต้นทุนของก่อนทำกระเป๋า packagingpre ทำกระเป๋าจะเบาในน้ำหนักกว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆ เช่น กระป๋อง โลหะ ขวด ฯลฯ ซึ่งผลในการลดต้นทุนการขนส่ง นี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของเจ้าของต่อตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ถุง ก่อนทำบรรจุภัณฑ์ถุงได้กลับกลายเป็นหนึ่งในมีประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดโซลูชั่นสำหรับเจ้าของแบรนด์ บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหารบรรจุ . ก่อนทำถุงบรรจุภัณฑ์โครงสร้างตลาด analysisthe ทั่วโลกก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุงจะแตกเนื่องจากการแสดงงานของผู้เล่นระดับภูมิภาค บริษัท คีย์ คือ ระดับ 1 ผู้เล่นในก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุง รวม บริษัท อิงค์ บริษัทมิส , เครื่องปิดผนึก , เบอร์รี่โลกกลุ่ม , อิงค์ , และกลุ่ม leadin MONDI จำกัด กรัมผลิตในก่อนทำตลาดบรรจุภัณฑ์ถุงตามเส้นทางยุทธศาสตร์การควบรวมกิจการเพื่อเสริมสร้างแอมป์ ; ตั้งหลักของพวกเขาในตลาดโลก ใน 2017 , proampac Holdings LLC เสร็จสิ้นการบรรจุภัณฑ์ บริษัท ทรินิตี้ นำฟิล์ม extruder ผลิตภัณฑ์โซโนโค ใน 2017 , บริษัท เสร็จสิ้นการเคลีย R ลำบรรจุภัณฑ์ Inc